Dopravu pre našu spoločnosť kompletne zabezpečuje spoločnosť
Mochov SK s.r.o. - vlastník licencie pre vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu.
Táto spoločnosť je vlastnícky úzko spätá s našou spoločnosťou.

Spoločnosť Mochov SK s.r.o. ponúka prepravu mrazených a chladených
výrobkov od 2,4 do 22 ton, resp. 4 alebo 33 paliet v mraziarenských nákladných
vozidlách aj s dvojteplotným režimom a s vyhodnocovačom priebehu teplôt
mrazenia, resp. chladenia


Podrobnejšie informácie obdržíte na  kontaktných adresách.

Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy  stiahnuť tu.14.7.2k11 Update Web rozhrania

Copyright Mochov 2011